Toimintasuunnitelma

JÄÄURHEILUJAOSTO, KAUSI 2023-2024

 

YLEISTÄ

 

Jääurheilujaoston toimintaan osallistuu kaudella 2023–2024 edustusjoukkue, 1 juniorijoukkue U9/U10 -joukkue, harrastekiekkojoukkue ”Red Foxes” sekä ikämiesjoukkue ”Vanhat Ketut”. Lisäksi tulevalla kaudella järjestetään Suomen Jääkiekkoliiton Leijona-kiekkokoulu alle 8-vuotiaille tytöille ja pojille yhdessä Taitoluistelujaoston kanssa.

Yleisenä tavoitteena on edistää hyvin alkanutta yhteistyötä naapurikuntien kanssa tarjoamalla jokaiselle halukkaalle juniori- ja senioripelaajalle mahdollisuus harrastaa jääurheilua. Harjoitus- ja kilpailutoiminta toteutuu noudattaen Suomen Jääkiekkoliiton ohjaus- ja valmennuslinjaa. Päätarkoituksena on jääkiekkoharrastuksen turvaaminen tulevinakin vuosina Rantasalmen ja naapurikuntien alueella.

Juniorijoukkueet käyttävät otteluissaan nimeä RU/RaJu-team, korostaakseen naapurikuntien välistä yhteistyötä ja sen tärkeyttä seuratoiminnassa. Juniori-SaPKon kanssa hoidetaan yhteistyötä Junioripäällikkö Joni Kotilaisen kanssa. Hän osallistuu jaoston kokouksiin ja järjestää tarvittaessa koulutusta valmentajille. Leijona -Kiekkokoulun esittelykäynnit Rantasalmen ja Juvan kouluille ja päiväkodeille kuuluvat myös hänen sopimukseensa. Jääurheilujaostolla on yhteistyösopimus Juniori-SaPKon kanssa, jossa määritellään tarkemmin yhteistyön ehdot.

 

EDUSTUSJOUKKUE

 

Kilpailutoiminta

Edustusjoukkue osallistuu kaudella 2023–2024 SJL:n Savo-Karjalan alueen 3-divisioonaan. Joukkueen pelaajat ovat pääsääntöisesti Rantasalmelta ja Savonlinnasta, he ovat nuoria n. 20–25-vuotiaita. Tulevalla kaudella on useampi U18/U20 -ikäinen pelaaja joukkueessa harjoittelemassa ja pelaamassa.

Harjoitustoiminta

Harjoittelu aloitetaan kesä-heinäkuussa alkavilla kuivaharjoituksilla. Elokuun alussa siirtyy jääharjoittelu SuurSavohalliin, ja sitä jatketaan 2–3 kertaa viikossa koko jääkauden ajan maaliskuun loppuun saakka. Joukkueen päävalmentajana toimivat Kasper Hupli Savonlinnasta ja Jussi Räisänen Rantasalmelta. Joukkueen johtajina ovat Markku Leväinen ja Mikko Lappalainen, huoltajina Timo Kyttälä ja Jukka Asikainen.

Tavoitteet

Kilpailullisena tavoitteena on päästä 3-divisoonan pudotuspeleihin, ja menestyä niissä mahdollisimman hyvin.

 

RU/ RAJU-TEAM JUNIORI JOUKKUEET

 

U9/U10 -JOUKKUE 

Kausi 2023–2024 aloitetaan elokuun alussa jääharjoittelulla SuurSavohallissa. Ryhmä jaetaan kahteen joukkueeseen, U9-joukkue osallistuu SJL:n Savo-Karjalan alueen Leijonaliigaan, ja U10-joukkue Kymi-Saimaan alueen Leijonaliigaan. Harjoittelu aloitetaan elokuun alussa 2 kertaa viikossa, mutta syyskuun alusta lähtien harjoituksia on kolmesti viikossa, pois lukien koulujen loma-ajat. Sarjapelejä pelataan turnausmuotoisesti n. 11 ottelua/joukkue, osa peleistä järjestetään Rantasalmella. Kausi kestää maaliskuun 2024 loppuun asti, tai huhtikuun alkupuolelle, riippuen jäähallin jääkaudesta.

Joukkueissa pelaamisen aloitti 17 pelaajaa, lisää pelaajia otetaan mielellään toimintaan mukaan. Joukkueen johtajana toimii Jarno Asikainen, valmentajina toimii Mikko Räisänen, Jani Niiranen ja Mikko Kontturi, talousasioista vastaa Heli Tilaeus. Joukkueet harjoittelevat yhdessä samoilla jäävuoroilla.

Kauden alussa alkaessa hankitaan joukkueille uudet pelipaidat ja sukat, joihin myydään mainospaikkoja yrityksille. Kustannuksia pyritään alentamaan myyntituotoilla ja turnausten aikana kahviomyynnillä. Joukkue on sitoutunut toiminnassaan SJL:n Kunnioita peliä ja Et ole yksin -kampanjoihin. Pelimatkat tehdään pääsääntöisesti omilla autoilla, suosien kimppakyytejä. Yhteishengen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi tehdään yhdessä yksi tai kaksi pelimatkaa bussilla, joiden yhteydessä on joukkueruokailu. Kauden lopuksi järjestetään päättäjäiset molemmille joukkueille.

 

Joukkueita valmentavat:

 

Leijona-kiekkokoulu            Kasper Hupli, Saku Halonen, Virpi Valkonen                

U9 / U10                            Pekka Silmäri (vastuuvalmentaja), Mikko Räisänen, Jani Niiranen,

                                         Mikko Kontturi

Edustusjoukkue                  Kasper Hupli (vastuuvalmentaja), Jussi-Pekka Räisänen

Harrastekiekkojoukkue       Markku Leväinen                  

 

TAVOITTEET

 

Koulutus

Juniorijoukkueiden tärkeimpänä tavoitteena on pelaajien tasapuolinen kehittäminen niin taito- kuin joukkuepelaajina harjoittelun ja pelaamisen tapahtuessa kaikissa ikäluokissa Suomen Jääkiekkoliiton koulutus- ja valmennusohjeiden mukaisesti. Urheilullinen menestys tulee siinä ohessa. Lisäksi valmentajille tulee korostaa kasvatuksellisia arvoja kaikissa ikäluokissa. Kaikenlainen syrjivä ja rasistinen käytös joukkueiden toiminnassa on ehdottomasti kiellettyä ja tuomittavaa. Jos tällaista käytöstä esiintyy joukkueen toiminnassa, on siihen välittömästi puututtava.

Vanhempia aktivoidaan osallistumaan niin talkoisiin kuin toimitsijatehtäviin entistä enemmän. Viime vuosina hyvin alkanutta yhteistyötä naapurikuntien kanssa jatketaan ja tarjotaan kaikille halukkaille mahdollisuus jääkiekon harjoitteluun ja pelaamiseen.

 

HARRASTE KIEKKOJOUKKUE ”RED FOXES”

 

Kilpailutoiminta

Harrastekiekko pelaa ystävyysotteluita muiden lähipaikkakuntien joukkueiden kanssa ja osallistuu 1–3 turnaukseen kauden aikana. Koska Rantasalmelta löytyy jo virallisia ikämiesjoukkueita, osallistuvat ne ”Vanhat Ketut” -nimellä pariin veteraaniturnaukseen kauden aikana.  Joukkueet järjestävät myös oman turnauksen kauden aikana. Joukkue osallistuu kauden aikana Suomen Jääkiekkoliiton/Savonlinnan alueen harrastekiekkosarjaan.

 

Harjoitustoiminta

Harjoittelu aloitetaan suoraan jääharjoittelulla kerran viikossa elokuun alussa SuurSavohallissa, lokakuun alussa siirrytään harjoittelemaan 2–3 kertaa viikossa.

Veteraanikiekkojoukkue ”Vanhat Ketut” harjoittelee kerran viikossa, myös ikämieskiekkoiluun osallistuu 50-vuotiaiden joukkue yhdessä juvalaisten harrastajien kanssa.

 

Tavoitteet

Harrastekiekon tavoitteena on tarjota mukava kuntoilumuoto kaikille halukkaille ikähaitarissa 18–70 vuotta, ja ”pehmeä lasku” jo aktiiviuran lopettaneille pelureille ilman urheilullisia tavoitteita.

Turnauspelit antavat tosin sopivan mausteen harjoittelulle, ja sosiaalisen kanssakäymisen pelikavereiden kesken. Harrastekiekkoilijat tuovat myös oman lisänsä toimitsija- ja valmentajajoukkoihin.

 

JAOSTON KOULUTUSTOIMINTA

 

Kaikkien joukkueiden valmentajille tarjotaan mahdollisuus osallistua Suomen Jääkiekkoliiton järjestämään valmentajakoulutukseen. Uutena palveluna Jääkiekkoliitto tuo valmennuskoulutusta seuroille omalle paikkakunnalle. Halukkaat erotuomarit koulutetaan Savonlinnan erotuomarikerhon kursseilla.

Ottelutoimitsijoille järjestetään kurssi Rantasalmella.

 

TIEDOTUSTOIMINTA

 

Tiedotustoiminnassa käytetään Rantasalmen Lehteä, Juvan Lehteä, Itä-Savoa ja Warkauden Lehteä . Lehdissä tiedotetaan otteluista ja niiden tuloksista. Jaosto tiedottaa toiminnastaan myös Rantasalmen Urheilijoiden nettisivujen kautta. Sosiaalisen median viestintään käytetään eri kanavia (Facebook, WhatsApp ym.) myös.

 

TALOUSTOIMINTA

 

Jaostossa vastaavat itsenäisesti taloudestaan edustus, harraste- ja juniorijoukkueet omien pankkitiliensä kautta. Jaoston puheenjohtaja valvoo kaikkea rahaliikennettä ja vastaa jaoston taloudesta seuran johtokunnalle.

Jaoston tärkeimmät tulonlähteet ovat pelaajalisenssit, kahviotulot, mainostulot, kohdeavustukset ja palvelusopimukset kunnan kanssa ja talkootulot.

 

Tavoitteet

Taloustoiminnan tavoitteena on taata kaikille joukkueille mahdollisimman edullinen harrastustoiminta, mahdollisimman laadukkaissa olosuhteissa.

 

MUU TOIMINTA

 

Kaudella 2003–2004 alkanutta yhteistyötä SaPKon kanssa jatketaan edustus ja juniorijoukkueiden kanssa Suomen Jääkiekkoliiton sääntöjen puitteissa. Lisäksi Juniori-SaPKon kanssa tehty yhteistyöseurasopimus takaa pelaajien vapaan liikkumisen seurojen välillä. Sopimus sisältää myös junioripäällikkö Joni Kotilaisen palvelut.

Uusia harrastajia rekrytoidaan Leijona-kiekkokouluun järjestämällä Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan alakouluille luistelutapahtuma syyskuun aikana yhdessä koulujen ja Juniori-SaPKon kanssa. Tapahtumassa informoidaan oppilaille mahdollisuudesta osallistua Leijona- kiekko/luistelukouluun lokakuun alusta alkaen. Yhteistyökumppanina on myös RU:n taitoluistelujaosto toteuttamassa luistelu/kiekkokoulua.

Keväällä kauden päätteeksi järjestetään kauden lopettajaiset eli ”Mailanpainajaiset”.

Edustusjoukkueen yhteistyötä Edustus-SapKon kanssa jatketaan tulevalla kaudella. Jaosto pyrkii vahvistamaan alueellista jääkiekkotoimintaa JoRaJuPuSu-alueella, tarjoamalla harrastusmahdollisuuden U8-junioreista aina veteraanikiekkoiluun asti.