Toimintasuunnitelma

 

RANTASALMEN TAITOLUISTELIJAT

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2021

VISIO:

-Tarkoituksena on tarjota eri-ikäisille mahdollisuus harrastaa taitoluistelua omalla paikkakunnalla pitkäjänteisesti, laadukkaasti ja tavoitteellisesti, sekä halutessaan kilpailla lajissa.

TAVOITEET:

-Pyrkimyksenä on säilyttää harrastajamäärä n. 40:ssä luistelijassa, jolloin ryhmien määrän pystyy pitämään ennallaan.

-Syksyllä 2020 käynnistyneen SkateFit-ryhmän vakiinnuttaminen, mikäli mukaan saadaan riittävästi luistelijoita.

-Näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa.

-Kausimaksujen pitäminen ennallaan varainhankinnan avulla.

TOIMINTA:

-Luisteluryhmät ikää ja taitotasoa mukaillen: Tiikerit/Luistelukoulu, Perhoset, Kiitäjät, Korennot, Aikuiset ja Kilpailijat sekä uutena ryhmänä SkateFit eli kuntoluistelu.

  • isommat luistelijat apuohjaajina pienemmille

-Viikoittain OHEISET jäähallilla

  • oheiset myös kesällä viikoittain

-VAKIOVUOROT jäähallissa kahdesti viikossa, kolmessa eri ryhmässä. Luistelijoiden/perheiden on mahdollista valita kuinka monta kertaa viikossa luistelija käy jäällä.

-KILPAILIJOITTEN JÄÄVUORO viikoittain.

-Syksyllä uusien luistelijoiden mukaan saamiseksi ilmaiset TUTUSTUMISKERRAT toiminnasta kiinnostuneille.

 -Kilpailujen järjestäminen resurssien salliessa (mahdollisesti yhteistyössä esim. SaTun kanssa).

-TEEMAKERRAT vakiovuoroilla (esim. vuodenkierto huomioiden halloween, itsenäisyyspäivä, ystävänpäivä).

-Mahdollisuuksien mukaan KESÄLEIRI, tuki OHJAAJAKOULUTUKSEEN haluaville.

 

TAPAHTUMAT:

-PIKKUJOULUT

  • Ohjelmalliset, omat luistelijat esiintyvät
  • Perinteenä Joulupukin vierailu

-JÄÄSHOW loppuvuodesta

  • Ryhmät/Kilpailijat esiintyvät
  • Kahvio/arvanmyynti

-Kauden päätteeksi KEVÄTNÄYTÖS

  • Kauden huipentuma
  • Kahvio/arvanmyynti

VARAINHANKINTA:

-Varainhankintaa tehdään, jotta jäämaksut saataisiin pienemmiksi ja harrastus pysyisi perheille kohtuuhintaisena.

-Talkootöinä esim. arvanmyynti ja kahvion pitäminen jäähallin tapahtumissa, siivous jäähallilla ennen isoja tapahtumia, tuotemyynti, joulun aikaan myyjäiset.

-Toimintaa rahoitetaan myös SPONSORISOPIMUKSILLA, joissa rahallista tukea vastaan tarjoamme yhteistyökumppaneille esim. mainosta tapahtumien ohjelmalehdissä sekä taitoluistelijoiden nettisivuilla sekä mahdollisesti ilmaislippuja tapahtumiin.

-Ohjaaja- ym. avustusten hakeminen kunnalta sekä paikallisilta yhdistyksiltä.

YHTEISTYÖ:

-Pieni seura tarvitsee pärjätäkseen yhteistyötä muiden seurojen kanssa. Esimerkiksi kilpailujen järjestäminen yhteistyönä, näytösvaihto (+pukujen ja lavasteiden lainaaminen puolin ja toisin) ja ohjaaja-apu, jolla pyritään turvaamaan valmennuksen laatu ja pysyvyys paikkakunnalla.

JAOSTOIMINTA:

-Taitoluistelujaoksen JOHTORYHMÄ koostuu eri vastuualoista huolehtivista aktiiveista, jotka pyrkivät vastaamaan tielle tulleisiin haasteisiin (esim. ajoittainen ohjaajapula, jäsenhankinta, korona), reagoivat ajankohtaisiin asioihin (tapahtumat, koulutukset), tekevät päätökset sekä kehittävät toimintaa.

-Johtoryhmän kokouksia pidetään kauden aikana säännöllisesti/tarvittaessa.

-Yhteistyö RU:n kanssa esim. kausimaksut edullisempia RU:n jäsenille.

 

 

TIEDOTTAMINEN:

-Johtoryhmän sisäinen tiedottaminen sähköpostilla ja Whatsappissa.

-Taitoluistelijoitten kesken tiedottaminen sähköpostilla, Whatsappissa sekä netti- ja Facebook-sivuilla. Kauden alussa ja esimerkiksi tapahtumien valmisteluihin liittyen vanhempainpalaverit.

-Yleisölle tiedottaminen netti- ja Facebook-sivuilla, paikallislehdessä, mainoksilla kauppojen ym. seinillä ja ilmoitustauluilla.